به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۸۴۵۹
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۵:۰۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
با توجه به تاریخ و افسانه های موجود در جهان ، نسل بشر به زمان ریزش بزرگی نزدیک می گردد که شاید بتوان قیامت را برای آن نام گذاشت برای پی بردن به علت این عامل لازم است بحث های گوناگونی را مطرح کنیم.
سخن، گروه تاریخ و اندیشه: چرخه انرژی: آنچه که علوم مختلف و اسرار آفرینش نشان می دهد پیچیدگی در ساختار کیهان است. زنجیره ای از قوانین مختلف و تاثیر گذار بر یکدیگر، فیزیک نشان می دهد در پس هر عملی عکس العملی صورت می پذیرد و این رویداد پاسخی در مقابل اتفاقات این جهان است، قانون نسبیت بیانگر این واقعیت بوده و با بررسی آن می توانیم نسبی  بودن این جهان را در همه ابعاد آن متصور شد. باید تصور کرده که قوانین حاکم بر کیهان دارای سلسله مراتب خاصی بوده و کلیه ستارگان، سیارات و کهکشانها تحت میدانهای بزرگ فیزیکی قرار گرفته اند و این دلالت از تبعیت کلیه مخلوقات این جهان  از این قوانین را دارد حال با توصیف این مطالب و واقعیت وجود خالق یا پروردگار چه میدانی بزرگتر و نیرومندتر از خالق را می توان در این جهان متصور بود؟ 

در پس خلقت انسان و روایات و کتب مذهبی در این جهان مشخص می شود که قوانین بوجود آمده در کتب پیامبران برای درک اسرار خلقت بوده و واکنش کائنات در مقابل یکدیگر را به زبان کهن و فلسفی بیان کرده است ولی با جهالت فکری گرفته شده از مدرنیته، قوانین کیهان و جهان بدست فراموشی سپرده شده که این نیزجای درنگ و تامل عمیق فکری را برای ما بوجود می آورد و می بایست ما با واقعیات این جهان آشنا گردیم تا بتوانیم به روش فکری خود و بررسی آنچه گفته می شود واقعیت اصلی را برای ذهن خود بدست آوریم با وارد شدن به مبحثی بنام چرخه می توانیم متصور چرخه دیگری در این جهان باشیم که آن چرخه و بازتاب اعمال ما در این جهان است که می تواند سرنوشت و آینده ما را بوجود آورد.

جهان در نقطه ای قرار گرفته است که می تواند سرآغاز ورود به دوره دیگری از فضا و زمان خود باشد، تبعیت نکردن از قوانین این جهان می تواند خطر زایش دیگری بنام قیامت را برای ما بوجود آورد. شیطان و شیاطین در حال تسخیر و در اختیار گرفتن افکار و ذهنهای ما هستند و به نوعی وعده شیطان  در زمان خلقت انسان به گفته قرآن کریم فرا رسیده است آنچه از وعده شیطان درآیات سوره بقره درمورد نافرمانی شیطان در مقابل پروردگار که نفرین خالق را در پی داشته است، وجود دارد وجود کینه ایست که شیطان پس از آفرینش انسان برای نابودی بشر به خود گرفته است و آنچه در زمان حال مشخص است شیطان تسخیر افکار و عملکرد بندگان را تا حد زیادی بدست گرفته است و این یک واقعیت مشخص برای حال و روز جهان است. تمامی عوامل بوجود آمده برای انحرافات فکری در جهان وجود شیطان و طرفداران آن بوده است و با ترویج این افکار و روشها در جهان نظم بوجود آمده در قوانین کیهانی برهم ریخته و چرخه خالق مهربان دچار ریزش و پاچیدگی می شود که اگر چنین گردد شاید ما با زمان ترسناکی بنام روز قیامت روبرو خواهیم شد. 


اتحاد، زنجیره ای ملوکولی:
تمامی قوانین کیهان در پی تبعیت از اتحادهای گوناگونی بوجود آمده است، آنچه از دل کائنات بدست آمده است زنجیره ای متحد الشکل است ولی یک واقعیت در تمامی این نکات پنهان شده است و آن علت و اساس بوجود آمدن چنین اتحادی است و چرا خالق مهربان قوانین خاص خود را بطور منظم و دقیقی بنا کرده است وجود کلیه عناصر و مواد شکل گرفته از تجمع و اتحاد ذرات دیگری است که از نیروی دیگری حاصل گشته است و آن نیرو نیروی خالقی بزرگ و مهربان بوده است خالق جهان خود را به صورتی بوجود آورده است که نمی توان خللی را در آن ایجاد کرد و اگر چنین شود آن نقطه از جهان می تواند دچار تغییر و فروپاشی گردد. 

حیات یکی از نایاب ترین موارد بوجود آمده در کائنات است که با بررسی دقیق علم این حقیقت اثبات گشته است پس می بایست دریافت زمین یکی از حساس ترین مکانها در دل این جهان بزرگ است و این واقعیت نیز مشخص می باشد که در چرخه منظومه خورشیدی زمین در مکان مناسبی برای بوجود آمدن حیات و زندگی قرار دارد، وجود اجرام آسمانی در نزدیکی زمین همچون ماه می تواند واقعیت خاص بودن زمین را برای چشم ساکنانش روشن نماید پس می بایست دریافت نیروی بزرگی برای بوجود آمدن آنچه بر روی زمین قرار دارد وجود داشته است و انسان یا آدمیزاد بیشترین سهم را در میان موجودات زمین برخوردار است بشر امروزی با دراختیار داشتن تکنولوژی و نیروی حاصل از آن جهان پروردگار زمین را دچار بی نظمی و بی عدالتی کرده است وجود رهبران و دست های پنهان برای کنترل جهان، زمین را به مکانی برای سود جویی افرادی خاص مبدل کرده است و با ترفندهای مختلف و افکار شیطانی زمین را به مکانی برای فساد و زیاده خواهی شیاطین حاکم بر آن مبدل کرده است.

 ادیان الهی در این دوره ها از تاریخ بوجود آمد تا انسان برخواب رفته از واقعیت خلقت خود باخبر گشته تا مورد خشم و غضب خالق مهربان قرار نگیرد زیرا تبعیت نکردن از قوانین این جهان و برهم خوردن اتحادی که به موجب ادیان او شکل گرفته بوده است در طول زمان زنجیره بوجود آمده از نیروهای پاک را که ازسرچشمه پروردگار عالمیان می باشد را برهم زده و خالق مهربان با روی برگرداندن از بندگانش و تسخیر زمین بدست شیاطین چاره ای جز انقلابی بزرگ و ریزشی جدید برای خلق و جابجایی توازن قوا در یکی از مکانهای تحت کنترلش بنام زمین  نخواهد داشت که از این طریق بتواند کنترل آن را از دست شیاطین آن خارج کند و برای ایجاد چنین تغییری نیاز به نیرو و قدرت بسیاری است که می توان آن را با وعده ادیان در مورد روز جزا یا قیامت مقایسه کرد. وجود داستانها و حکایات قرآنی از داستان نوح و عذابهای شکل گرفته در طول تاریخ برای قومهایی همچون لوط، عاد، ثمود و افسانه های کهن در دل کشورهای دیگر حکایت و واقعیت این مطلب را روشن می کند و اگر جهان به اتحادی برای برهم زدن کنترل قوا در زمین دست نیابد طبق گفته ادیان، پروردگار عالمیان روز حساب را برای ما بوجود خواهد آورد.  


قیامت:
قیامت یا ریزش مجموعه ای از قوانین متحد شده برای انحدام و تغییر مواد است. آنچه که علوم فیزیکی نشان می دهد برای تغییر در ساختار هر ذره ای می بایست ذره مورد نظر دچار واپاشی گشته و زنجیره بوجود آمده  در آن از بین برود واین یکی از قوانینی است برای از هم گسیختن عناصر و مواد موجود در این جهان، که این یکی از روشها برای ایجاد مواد جدید و حالت دیگری از ماده است این حالت زمانی صورت می پذیرد که نیروهای گرانشی بر ذره مورد نظر کاسته شده و یا مورد تهاجم گرانشهای مختلف قرار گیرد این موضوع حکایت از نیروهای مخربی است که بر مرکز ذرات تاثیر گذاشته و ذره دچار ریزش و فروپاشی می گردد حال با نگاهی به ادیان مختلف و داستانها و افسانه های موجود در تاریخ می توانیم علتهای مختلفی را برای ایجاد این حالت در نظر بگیریم برای درک این مطلب لازم است فلسفه حیات و وجود ریشه های خلقت مورد بررسی قرار گیرد پس می بایست موارد زیادی که در ادیان مختلف بخصوص کتاب جامع مسلمانان، قرآن به آن اشاره کرده است را مورد بررسی قرار دهیم و می بایست حیات و کائنات از ابتدای خلقت مورد بررسی قرار گیرد و این مطلب ما را به جایی می برد که جهان در منفی بی نهایت قرار داشته است و آن زمان، زمانی است که هیچ  ذره، مواد و موجودی در این جهان وجود نداشته است ولی آنچه ما را با واقعیت خالقی مهربان روبرو می سازد نیرو و توانی می باشد که از ابتدای خلقت وجود داشته تا جهان بزرگ را به فضایی لایتناهی تبدیل کند. با توجه به تاریخ و افسانه های موجود در جهان ، نسل بشر به زمان ریزش بزرگی نزدیک می گردد که شاید بتوان قیامت را برای آن نام گذاشت برای پی بردن به علت این عامل لازم است بحث های گوناگونی را مطرح کنیم. 

 
واپاشی هسته ای:
فروپاشی هسته ای به مجموعه فرایندهای مختلفی گفته می شود که در هسته اتمهای ناپایدار پرتوزا رخ می دهد که منجر به تولید ذرات ریزاتمی می شود. آنچه علم فیزیک نشان می دهد فروپاشی هسته ای بنا به یک دلیل صورت می گیرد وآن دلیل خلق و تولید ذرات پایدار است فیزیک نشان می دهد که هرچه به ذرات ریزتری برخورد می شود قدرت و میدان حاصل از آن فزاینده تر و ذره مورد نظر دارای مقاومت بالاتری می شود با توجه به کشف ذره ای بنام هیگز واقعیت این مطلب روشن می شود پس می بایست متصور شد هر ذره ای که به بنیان اصلی خود بازمی گردد دارای خلوص بالاتری می گردد و این حقیقت این جهان بزرگ است، حقیقتی که از چشم جهانیان بدور مانده و برای مردمان آن توضیح داده نمی شود حال می توان یکی از دلایل بروز قیامت یا واپاشی در هسته را رسیدن به ذرات ریز و ناب تری درنظر گرفت و ادیان در زمان خود توانسته بودند حقیقت کائنات را برای مردمان آن دوران بازگو کنند ولی امروزه شیاطین و رهبرانی که نیات شیطانی را در جهان دارا است با روشها و دسیسه های مختلف سعی در پنهان کردن واقعیات این جهان را دارند، همگی این مسائل حقیقت وجود شیطان در ادیان الهی را بازگو می کند بر باور انسانها شیطان موجود خبیثی بوده که به دنبال نیات شوم است ولی باید دانست شیطان می تواند در وجود آدمی رخنه کرده و به نوعی کنترل او را در دست گیرد واین همان وعده شیطان در ابتدای خلقت بشر بوده که سند مکتوب آن در آیاتی از سوره بقره و بسیاری  از آیات قرآنی موجود است باید توجه داشت شیطان به نوعی بر وعده خود پیروز گشته و می تواند انقلاب بزرگ یا ریزشی بزرگ در جهان را بوجود آورد در بیانات پروردگار در سوره بقره واقعیاتی نهفته است که می بایست برای پیروان آن مشخص گردد خالق مهربان به فرشتگان خود می فرمایند من چیزی را می دانم که شما نمی دانید و مشخص است پروردگار عالمیان انتهای جهان ساخت خود را می دانسته و از پایان ماجرای خلقت آدمی و وعده شیطان واقف بوده است آنچه که در ساختار فیزیکی جهان مشخص است ذرات ناپایدار می بایست تجزیه گردند تا ذرات کوچکتر و خالص تری متولد گردند تا با توان بیشتر در حوزه کیهانی پروردگار عالمیان قرار گیرند و به نوعی از دسترس شیطان در امان باشند و این نیز می تواند اثباتی بر عبودیت این جهان داشته باشد و حقیقت زندگی پس از مرگ به صورت ذرات ریزتری مشخص گردد. باید توجه داشت جهان در چه دوره ای از تاریخ خود قرار گرفته است با توجه به حال و اوضاع جهان و وجود بی عدالتی و تسلط شیاطین برای کنترل جهان، جهان ما زمین به پایان خود نزدیک می شود و این حقیقت داستان کائنات و جهان است زیرا هرگاه ذرات کوچک از حوزه اصلی خود یعنی حوزه کنترلی پروردگار عالمیان خارج گردند و در کنترل حوزه ضعیف تری قرار گیرند دچار ریزش و فروپاشی می گردند. 

علیرضا گودرزی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۲۵ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
1
0
بسيار مقاله عالي و پر محتوايي است ممنون
محمد اميني
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
1
0
بسيار مبحث مهمي است اميدوارم بيشتر به اين قضايا پرداخته شود
moradi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۰ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۰
1
0
In maghale haghighate mahze
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۲۹ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
1
0
besyar maghaaleye khubi bod zemne inke ma ensanha bayad az tadbire khud estefade kardr va ba andaki ta amol dar nezame khelghato makhloghat bedanim ke hich gah be hich dalili imaneman ra az dast nadahim....
i
سمیه. د
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۳ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
0
2
بعضی از توضیحات گویا نبود و معلوم نیست نویسنده دقیقا چه چیزی مد نظرش بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۲ - ۱۳۹۳/۰۹/۱۱
0
0
بحث متافیزیک در غرب به تازگی جای خوبی در میان دانشگاه ها باز کرده است. در ایران باید بیشتر به آن پرداخته شود. اما توجه زیادی نشده است
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: