به روز شده در: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۲:۰۷
کد خبر: ۶۵۳۷۹
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۶
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
علیرضاگودرزی
نسانس پایه و زمینه اختلافات طبقاتی را تشدید کرده و آغازگر ریزش مذهب از آن دوره به بعد است با بررسی تاریخ بوجود آمده در رنسانس و نحوه زندگی از آن دوره به بعد می توانیم به این نتیجه رسید که رنسانس زمینه ای برای نفوذ و گسترش افکار شیطانی با لباسی زیبا و جذاب به نام هنر بوده است.
سخن، گروه تاریخ و اندیشه: آنچه قوانین فیزیکی و علوم نوین نشان می دهد، پیچیدگی در ساختار جهان و قوانین پیروی شده در دل آن است. تمامی فضای موجود در جهان به صورت اشکالی هستند که قوانین هندسی و ریاضی در آن وجود داشته و اگر جهان را به صورت نرم افزاری توضیح دهیم، ساختار جهان به صورت الگوریتم است. تعریف الگوریتم نشان می دهد، مجموعه ای متناهی از دستورالعملها که به ترتیب خاصی اجرا می شود ساختار کیهان را بوجود آورده است.  آنچه در فیزیک و علوم ستاره شناسی مشخص است تبعیت کلیه عناصر و موجودات جهان از یک منطقه یا میدان خاص هستند. جاذبه میان ستارگان و سیارات و کهکشانها حکایت از یک واقعیت دارد که در ساختار جهان نقش قدرت و اعمال قدرت مشخص است.

  طبق قوانین نسبیتی وجود هر ماده، ذره یا انرژی مستلزم وجود انرژی در مکانی دیگر است، حال اگر این قوانین در کلیه ساختار کیهان وجود داشته باشد و جهان را به صورت الگوریتمی در نظر بگیریم از یک ورودی و کلیه عناصر خلقت و کائنات را متوسل به نیروی ورودی در ابتدای الگوریتم فرض کنیم این واقعیت مشخص می شود، وجود نیرویی که برای برهم چینش جهان وجود داشته است، نیرویی ماورایی به نام پروردگار است.

 با درک مطلب الگوریتم می توانیم جوامع و اجتماعات را مطابق با ساختار جهان در نظر بگیریم.  ساختار جهان و کیهان برگرفته از قوانینی است که از یک حوزه بر کیهان وارد می شود وتمام قوانین بوجود آمده در ساختار کیهان برگرفته از قوانین ورودی است. باید در نظر داشت حکایت وجود خالق، حکایتی راستین بوده و علم مشخص کننده این واقعیت است. تمامی قوانین بوجود آمده در طبیعت تحت کنترل حوزه و میدانی قرار دارد که به صورت زنجیره ای از قوانین حوزه اصلی و میدان بزرگتر تبعیت می کند


حال اگر با مثالی ساده وجود اجتماعات و کشورها را در مقیاسی کوچک در جهان درنظر گیریم می توانیم به این نتیجه دست یابیم که قوانین بوجود آمده برای کنترل جهان و کشورها نیز از قوانین بوجود آمده در طبیعت نشأت گرفته است با بررسی قوانین بوجود آمده دردل تاریخ و گذر از اجتماعات مختلف و رسیدن به واژه هایی همچون فئودالیسم وکپیتالیسم حکایت از ایجاد حوزه و میدان بزرگتری برای کنترل از جانب بوجود آورندگان آن قوانین است. امروزه واژه هایی همچون الگاریشی، هژمونی نشأت گرفته از واژه های دوران رنسانس بوده و ایجاد تغییرات در بنیادهای اجتماعی پس از رنسانس واقعیت سلطه گرایی حداقلی در جهان را بوجود آورده است با تمامی این توضیحات و وجود خالق برای کنترل جهان و کیهان وجود نیروهای خاصی برای کنترل جهان مشخص می شود که همگی این نیروها سعی در پاچیدگی میدانهای بوجود آمده از میدان اصلی را به همراه داشته اند، وجود خیر و شر در جهان در دل تاریخ و کیهان حکایت از وجود خالقی دارد که برای کنترل جهان خود قوانین خود را بر آن اعمال می دارد ولی با بررسی کتب دینی و حکایتهای موجود در قرآن مبنی بر وجود شیطان برای گمراهی بشر واقعیت نیروهای مخرب برای جلوگیری از قوانین ساتع شده از کیهان  برای ما مشخص می شود حال الگوریتم جهان دارای یک ورودی و یک خروجی است و باید دانست وجود شر در جهان برای جلوگیری از انتقال انرژی در پایان الگوریتم است و یا به نوعی به دنبال تسخیر مناطق و میدانهای بزرگی از حیات است تا بتواند بدینوسیله از نیروی خروجی یا واقعیت خلق جهان و اعمال ما انسانها برای پایان آن بکاهد و چرخه بوجود آمده از دل طبیعت را بنوعی دچار اختلال و بی نظمی کند.

 حال با دانستن این واقعیات و توصیف آن با اوضاع حال جهان واقعیت دیگری مشخص می شود با بررسی جوامع غربی و وجود ریشه رنسانس در کشوری که خود پرچمدار یکی از بزرگترین ادیان در جهان است با واقعیت گسترش شر از زمان رنسانس آشنا می شویم. با بررسی شرایط بوجود آمده  بعد از رنسانس با واقعیت سلطه گرایی اشراف و بوجود آمدن تغییر و تحولی از آن زمان به بعد روبرو می شویم. تحولات بوجود آمده پس از رنسانس، جهان را به سمت زوال از مذهب و قوانین کشانده است و مشخص می شود اصلاحات بوجود آمده پس از رنسانس برای تغییر در موازنه قدرت در جهان است. تاریخ نشان می دهد تا پیش از ظهور رنسانس جهان در کنترل مذاهب و مذهبیون جهان بوده است و شرایط بوجود آمده در زمان حال در جهان نشأت گرفته از رنسانس غرب است و پس از گذر از رنسانس، جهان در خطر اشراف گرایی و سرمایه داری کلان قرار گرفته است. تاریخ نشان می دهد پس از خروج جهان از قوانین مذهبی، جهان در تسلط و حاکمیت سرمایه داران بزرگ قرار می گیرد و اجتماعات بسوی بهره کشی و قوانین سخت برده داری کشانده می شوند.

 وجود واژه هایی همچون الیگارشی حکایت از واقعیت تسلط حداقل بر حداکثر بوده که آن حداقل سرمایه داران کلان در جهان هستند و به این روش جهان از حوزه تبعیت از میدان اصلی یا خالق مهربان خارج می شود و جهان به نوعی تحت حکومت شیطان و شیاطین قرار می گیرد و همگی مسائل بوجود آمده برای پاچیدگی و اختلال نظم در جهان و اجتماعات است و با تصور جهان ما زمین به صورت یک الگوریتم با واقعیت خروجی منفی برای ساکنان آن مواجه می شویم و باید دانست جهان در زمان خروجی منفی دارای بار منفی می شود و با بوجود آمدن بارهای منفی از چرخه خود خارج شده و زمانیکه از چرخه خود خارج می شود دچار واپاشی و یا به نوعی قیامت می شود.رنسانس آغاز شکل نوینی از اشراف گرایی:

رنسانس یا دوره نوزایی یک جنبش فرهنگی بوده که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی است. پیشرفتهای بوجود آمده در اروپا در زمینه های هنری بوده و آنچه مشخص است، رنسانس آغازگر دوره ای نوظهور از هنرمندانی بوده است که سبک و سیاق خاصی را در اجتماعات بوجود آورده اند. ریشه تاریخی رنسانس بعد از قرن 13  میلادی بوجود آمده است و شروع این عصر از زندگی در اجتماعات به کشوری باز می گردد که هم اکنون رهبری مسیحیت در جهان را به عهده دارد. رنسانس آغازگر روشها و سبک و سیاقهای جدیدی برای زندگی در جوامع و اجتماعات می شود و آنچه تاریخ نشان می دهد، رنسانس پایه و زمینه اختلافات طبقاتی را تشدید کرده و آغازگر ریزش مذهب از آن دوره به بعد است با بررسی تاریخ بوجود آمده در رنسانس و نحوه زندگی از آن دوره به بعد می توانیم به این نتیجه رسید که رنسانس زمینه ای برای نفوذ و گسترش افکار شیطانی با لباسی زیبا و جذاب به نام هنر بوده است.

ایتالیا: 

ایتالیا کشوری است در جنوب اروپا با پایتخت شهر رم، این کشور از شبه جزیره ایتالیا در جزیره سیسیل و ساردنی در دریای مدیترانه تشکیل شده است. ایتالیا پنجمین کشور پرجمعیت اروپا و بیست و سومین کشور پر جمعیت دنیا است. دو کشور بسیار کوچک به نامهای واتیکان و سان مارینو در درون خاک ایتالیا قرار دارند. رم پایتخت ایتالیا به عنوان پایتخت امپراطوری رم و اقامتگاه پاپ می باشد با بررسی ریشه های رنسانس در کشوری که خود پرچمدار دیانت و مذهب بوده است.  سوالات بسیاری در ذهنمان بوجود آمده و باید مشخص گردد چرا رنسانس از کشوری آغاز شد که یکی از کهن ترین ودین مدارترین کشورها در اروپا بوده است. تاریخ و حقایق مکتوب در آن ما را به جایی می رساند که نشان می دهد رنسانس برای کنترل جهان بدست سرمایه داران با نقش و هنرمندی هنرمندان بوجود آمده است وسرمایه داران و بانک داران بوجود آمده از قلب مذهب مسیحیت نشان از آن دارد که این کشور نقطه آغازین عصر جدید را برای جهان رقم زده است.


نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United States
|
۰۲:۲۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۳
0
0
binesh va daneshe shoma ostade Aziz ro tahsin mikonam
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
0
0
بسيار جامع و عالي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۶ - ۱۳۹۳/۰۹/۰۱
0
0
مطالعه شد و بی نهایت جالب بود
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: